Frittstående

Gasstype LPG/NG
Brennerkammer Bakplate i sort
Dekor Vedkubber
Avgitt effekt (kW) 4,6 kW
Innfyrt effekt (kW) 6,5 kW
Dim. avgass ø150/100 mm
Mål 550 x 400 x 820 mm
Fjernkontroll GV60
Utstyr som følger med Fjernkontroll

Faber Jelling

 


Faber Farum

 

Gasstype LPG/NG
Brennertype S - brenner
Brennerkammer Bakplate i sort
Dekor Vedkubber og Carrera stein
Avgitt effekt (kW) 3,2 kW
Innfyrt effekt (kW) 4,5 kW
Dim. avgass ø150/100 mm
Mål 594 x 323 x 944 mm
Fjernkontroll GV60
Utstyr som følger med Fjernkontroll
Gasstype LPG/NG
Brennertype Kubbebrenner
Brennerkammer Bakplate i sort
Dekor Vedkubber
Avgitt effekt (kW) 4,6 kW
Innfyrt effekt (kW) 6,5 kW
Dim. avgass ø150/100 mm
Mål 550 x 479 x 672 mm
Fjernkontroll GV60
Utstyr som følger med Fjernkontroll

Faber Skive

 


Faber Blokhus

 

Gasstype LPG/NG
Brennertype Kubbebrenner 
Dekor Vedkubber
Avgitt effekt (kW) 4,6 kW (5,2 kW)
Innfyrt effekt (kW) 6,5 kW
Dim. avgass ø150/100 mm
Mål 560 x 435 x 1090 mm
Fjernkontroll GV60 Symax
Utstyr som følger med Fjernkontroll, LED-modul
Beskrivelse Som tilvalg finnes enkel og dobbel toppmodul.
Bildet viser Blokhus med dobbel toppmodul.
Dobbel toppmodul kan også leveres med en enkel
varmeveksler slik at avgitt effekt økes til 5,2 kW
Gasstype LPG/NG
Brennerkammer Bakplate i sort
Dekor Vedkubber
Avgitt effekt (kW) 4,6 kW
Innfyrt effekt (kW) 6,5 kW
Dim. avgass ø150/100 mm
Mål 560 x 402 x 980 mm
Fjernkontroll GV60
Utstyr som følger med Fjernkontroll

Faber Odense

 


Faber Vaska

 

Gasstype LPG/NG
Brennertype Kubbebrenner
Brennerkammer Bakplate i sort
Dekor Vedkubber
Avgitt effekt (kW) 4,8 kW
Innfyrt effekt (kW) 6,9 kW
Dim. avgass ø150/100 mm
Mål 462 x 445 x 1125 mm
Fjernkontroll GV60
Utstyr som følger med Fjernkontroll eller
Fjernkontroll og Kleberstens kledning